Регистърът съдържа информация за всички одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
За да получите информация за търсената от Вас програма, изберете един или повече критерии (Продължителност на обучението, брой кредити и т.н.) и натиснете бутона „Търси“. Повече от един критерий може да бъде зададен и в рамките на едно поле (например: едновременно да се посочат 1,2 и 3 кредита). При необходимост от корекция на търсенето, то може да се допълни с нов критерий или премахване на вече зададен.
Наименование на организацията:
(моля, изберете наименованието на организацията)
Номер на заповед:
(№ или част от него)
Наименование или кратко описание на програмата:
(моля, въведете ключова дума)
Продължителност на обучението:
Брой кредити:
Форми на обучение:
Начини на завършване на обучението: